Προϊόντα

Σύντομα κοντά σας

Χρωματοπωλείο Γκίκα

Ελευθερίου Βενιζέλου & Αγίου Πέτρου 2, Αμπελάκια, 18902, ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρώματα – Σιδηρικά – Εργαλεία – Ηλεκτρολογικά

info@gika.gr  –  210 4674782